Yazı Detayı
25 Aralık 2019 - Çarşamba 11:28
 
Osmanlı Kuruluş İzleri: Gebze
Resul Orman
rekor036@hotmail.com
 
 

Kıymetli okurlarım.. Bu yazımda sizlere Gebze sınırları içerisinde gerçekleşmiş bir savaşı kısaca anlatıp sizleri bu konuda tarihi araştırmaya yönlendirmeye çalışacağım. Beylikten devlete geçen Osmanlı bu süre zarfında 1302 Yılında Koyunhisar savaşında ilk kez Bizans ordusuyla savaşmış ve Osman Gazi önderliğinde yapılan bu savaşı Osmanlı kazanmıştı.

 

 

Gelişen ve büyüyen sınırları ile Bizans’ı büyük telaşa yönlendirmişti günümüzde 300 çadır, 400 çadır gibi ibareler İle küçük bir obanın büyük cihan gücü olmasını değerlendirmeye çalıştığımızda Osmanlı’nın gelişim sürecini anlamamız zor olur bu sebeple iyi bir değerlendirmeye tabii tutmamız bununla birlikte adil olması, iskan politikası ve hoşgörü gibi baş kavramlar dışında etkenleri birleştirdiğimizde büyük bir medeniyet gözümüze çarpacaktır.  İşte bu medeniyetin kuruluşunda İzmit’in özellikle de Gebze’nin rolü büyüktür. 1329 yılında Pelekanon diğer adıyla Maltepe savaşı Eskihisar’da gerçekleşmiştir bu savaşın önemi 1302 yılında ki Koyunhisar savaşından farklı etkenlerden biri ilk kez Bizans İmparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi savaşı yönetmeleridir bu bakımdan tarih bir önem daha ortaya çıkaracaktır. Pelekanon Muharebesi Kocaeli Yarımadası fethinin tamamlanması bakımından önemlidir.

 


Bizans-Osmanlı savaşları Bafeus Dimbos Küçük Asya Katalan Seferi Bursa Pelekanon Nikea İzmit 1. Gelibolu 2. Gelibolu Edirne Selanik Alaşehir 1. İstanbul 2. İstanbul Selanik 3. İstanbul Trabzon
Pelekanon Muharebesi (Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılmıştır. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıkmış ve büyük bir tehlike oluşturmuştur. Savaş Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor) kasabasını karargâh yaptı. Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı. Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi. Bunun sonuncunda Osmanlı bu zor savaşı kazanıp, büyük bir üstünlük elde etmişti.

 


Orhan Gazi bu zaferden sonra aynı sene içinde tekrar İznik üzerine döndü. Artık kendisine yardım imkanı görmeyen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.

 Kaynakça
Osmanlı Tarihi, I. Cilt,10. baskı, sf: 119,120, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011,
Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

 
Etiketler: Osmanlı, Kuruluş, İzleri:, Gebze, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı