Yazı Detayı
08 Ocak 2020 - Çarşamba 12:10
 
Darıca-1
Resul Orman
rekor036@hotmail.com
 
 

                                           

Kıymetli okurlarım bugün Türkiye’nin gizli yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret edip hatta yer alıp, kiraladığı adı çok bilinmeyen, gündemde olmayan dönemin önemli yazar, sanatçı ve bürokratlarında mülkleri olduğu bir beldeyi size söz edip tarihi bir yapı ile ilgi bilgi paylaşacağım. Bu yerin adı Darıca’dır. Belki burada kimler yaşadı veya yaşıyor diye soranlar için biraz bahsedeyim. Yılmaz Güney, Can Yücel, Bülent Ersoy, Kemal Belgin, Işın Demirkent, Birol Güven gibi isimler yaşadı veya yaşamaya devam ediyor.

 


Darıca, ismini sahilden 200 m Kuzeyde bulunan, günümüzde bir burcu ayakta kalan Darıca Kalesinden alır.
Bizanslılar döneminde dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı bir tevkif kalesi olarak kullanılan kalenin tarihteki en eski adı "TARARİON" olarak bilinmektedir. Bu kaleden daha sonraları "TORİCİON" olarak bahsedilir.

 

Danca'nın (1329) Pelekonon savaşıyla Türklerin eline geçmesinden Cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede burada oturan yerli Rumlarca Darıca, "ARECU" ismiyle anılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Danca'dan "DAR UCA" olarak bahseder. Cumhuriyet döneminde "DARUCA" Halk dilinde DARICA şeklinde isimlendirilerek günümüzdeki ismini almıştır.


TARİHTE DARICA


İzmit ile İzmit Körfezi M.Ö. XII yy’ın başlarında Yunan kökenli kavimlerin istilasına uğramış; bu kavimlerin istilasıyla birlikte bu bölgede başlayan yerleşik düzenle tarihi gelişmelerinde başlandığı söylenebilir.


Trakya’dan Anadolu içlerine göçen "FRİGLER" daha sonra "MİSYALILAR" Kocaeli bölgesinin ilk yerleşik Halkı oldukları kabul edilir. Osmanlılar döneminde Kocaeli adı verilen yarımadayı bir ara "TİNYALILAR", daha sonra "BİTHİNYENLER" ele geçirerek M.Ö. 378'de "BİTHİNYEN" krallığını kurmuşlardır. Bu krallık döneminde Darıca’nın kurulduğu söylenebilir. Bitinye Krallığının Eyalet olarak Roma İmparatorluğuna bağlanmasından sonra 1329 Pelekonon savaşına kadar Darıca Bizanslıların yönetiminde kalmıştır.

 

Bizans hükümdarı III. ANDRANİKOS'un Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey tarafından 1329 Haziran’ında Pelekonon denilen yerde yenilgiye uğratılınca Darıca Osmanlı imparatorluğunun hakimiyetine geçmiştir. Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşıyla 1402'de Timur'a yenilmesiyle altı oğlu arasındaki taht kavgaları Osmanlılarda Fetret Devrini başlatmış Şehzade Süleyman Çelebi tahta oturabilmek için kendine destek sağlamak açısından Gebze, Hereke, Eskihisar, Danca'yı Bizans İmparatorluğuna verdi. Böylece tekrar Bizans hakimiyetine giren Darıca Sultan Mehmed'in komutanlarından Gazi Timurtaşoğlu Umurbey tarafından yeniden fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Fethedilen bu toprakları Sultan Mehmed Bursa'daki imaretine vakıf etmiştir. Darıca'daki arazilerin bir kısmı bu vakıf aracılığı ile alınıp satılmaktadır.


Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı 1914-1921 yılları arasında Darıca bazı azınlıklar ve yerli çetecilerin yağmasına maruz kalmış, bunlar (Küçük Aslan Bey) vs. 28 Nisan 1921 yılında Darıca Yunan ve İngiliz birliklerince işgal edilmiş bu işgali küçük yaşta yaşamış olan Şakir Yapıcı, işgallerin başlamasıyla Danca'da oturan Türklerin buradan göç ederek Üsküdar, Kartal, Tavşancıl'a yerleştiğini ifade etmektedir. İşgal kuvvetlerinin 26 Haziran 1921'de Darıca'dan çekilmesiyle göç eden Türklerin tekrar Darıca'ya döndüğünü belirtmektedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında yerli Rumlarla çeteci (Küçük Aslan Bey)'in Darıca yöresindeki olumsuzlukları bastırmak için (Büyük Aslan Bey) Kara Aslan, Arnavut Kaplan Ağa (Kaplan Sönmez Yıldız) Kuvay-i Milliye ile birleşerek Danca'nın Kurtuluş Mücadelesine katkıda bulunmuşlardır.


TARİHİ DARICA KALESİ


Darıca'nın merkezinde yer alan yapının güney-batı köşesindeki yuvarlak planlı, kaba yönü taş örgü arası beş sıra tuğla hatılı olan burç kısmen ayaktadır. Güney duvarı 3-4 m seviyesine kadar ayaktadır. Kalenin yıkılmış olan duvarları günümüze yeni duvar örgüsü ile tamamlanmıştır. Kale içerisine inşa edilen sosyal tesisin çevresi park olarak düzenlenmiştir. Tarihi Darıca Kalesi 2003 yılında 10161 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir. Hiç şüphesiz Darıcanın tarihi bakımından en büyük şansı ise Araştırmacı Yazar Mutlu Kerem Kolcuoğlu’dur. 0nun Darıca ile ilgili kaleme aldığı Karye-i Darıca'dan Darıca İlçesine adlı eser baş okunması gereken eser olarak söz edebiliriz...

 

Fotoğraf: Erdal Uzunoğulları

 

 

 
Etiketler: , , , Darıca-1,
Yorumlar
Haber Yazılımı